מדיניות ביטולים לסדנאות

-התשלום מתבצע עם שריון תאריך וזמני הסדנא וניתן לקבל החזר עד שבוע מלפני התאריך שנקבע לסדנא בקיזוז דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ (הנמוך בניהם).

-משבוע עד שלושה ימים מלפני ניתן להעביר/לדחות את הסדנא לתאריך אחר, או לקבל החזר בקיזוז דמי ביטול בגובה של 50% מעלות הסדנא.

-משלושה ימים לפני, כולל יום הסדנא, לא ניתן לקבל החזר ולא ניתן לדחות או לקבוע תאריך חדש אלא במקרים חריגים.